Doğal Sayılarla İlgili Problemler ve Çözümleri

2009-12-05 16:21:00

 

Sbs, Bursluluk Sınavı ve Derslere Takviye İçin Özel Ders Verilir ( İstanbul içi)

 

Tel No : 0554 903 94 70

 

 

       1. Kübra  ile abisinin yaşları toplamı 42 dir. Abisinin yaşı, Kübra’nın yaşının 2 katı olduğuna göre abisi kaç yaşındadır?

 

     2. Bir sınıfta 52 kişi vardır. Sınıftaki kız sayısı erkek sayısının 3 katı olduğuna göre sınıfta kaç kız vardır?

 

     3. Bir sınıfta 47 kişi vardır. Sınıftaki kız sayısı erkek sayısından 5 fazla olduğuna göre sınıfta kaç erkek vardır?

 

     4. 93075 sayısında onbinler basamağındaki sayının basamak değerini, binler basamağındaki sayının sayı değerine böldüğümüzde bölüm ne olur ?

 

     5. Ardışık 6 sayının 5.si 20 olduğuna göre, bu sayıların toplamı kaçtır?

 

     6. İki basamaklı en büyük çift sayı, üç basamaklı rakamları birbirinden farklı en küçük tek sayıdan ne kadar azdır?

 

     7. Ahmet ile Mehmet’in yaşları toplamı 56’dır. 1 sene önce Mehmet’in yaşı Ahmet’in yaşının 2 katı olduğuna göre Mehmet şimdi kaç yaşındadır?

 

     8. Serdar, her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının 2 katını okuyarak 4 günde kitabı bitiriyor. 3. gün 36 sayfa okuduğuna göre bu kitap kaç sayfadır?

 

     9.  12 > A > 7 ise A yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır?

 

     10. İlk üç notunun ortalaması 50 olan Sevcan, ortalamasını 55 e çıkarması için 4. notu kaç olmalıdır?

 

İlk önce problemleri çözmeye çalışın, yapamadıklarınızı çözümlerden bakabilirsiniz.

 

                                              ÇÖZÜMLER

 

     1. Abisinin yaşı Kübra’nın yaşının iki  katıymış. O halde ;

Kübra’ya  K dersek, abisi 2K yaşında olur.

Yaşları toplamı 42ymiş. Denklemimizi yazalım;

K+2K= 42     =>   3K=42  ,  K=14

K yı 14 bulduk. K Kübranın yaşıydı. Abisin yaşı 2K idi.

2K= 14 x 2 = 28

 

     2. Erkek sayısına A dersek, kız sayısı da 3A olur. Sınıftaki öğrenci sayısı da 52ymiş.

3A+A=52     =>   4A= 52   ,   A=13

A erkek sayısı; 3A kız sayısıydı. Biz A yı 13 olarak bulduk. Öyleyse 3A yı da bulabiliriz.

3 x 13 = 39

 

     3. Erkek sayısına E dersek, kız sayısı da  E+5 olur. Bunları topladığımızda  sınıf mevcudu olan 47 sonucunu buluruz.

 E + E+5 = 47

2E +5 = 47

2E ile 5 i topladığımızda 47 olduğuna göre 2E,  42 olur. 

2E=42 ise   E= 21, E erkek sayısını simgeliyordu. O zaman sınıfta 21 erkek vardır.

 

İkinci yol : Kız sayısı erkek sayısından 5 fazlaymış.  5 fazla olan kız sayısını çıkarırsak kız ve erkek sayısı eşit olur.

5 fazla kız varken sınıf mevcudu 47 idi. Kız ve erkek eşit olursa

 47-5= 42  öğrenci olur.

Kız ve erkek sayısı eşit olduğuna göre  42 yi 2 ye bölersek erkek sayısını buluruz.

42/2=21

 

     4. Bu sayının onbinler basmağındaki sayının ( 9 ) basamak değeri 90000,

Binler basamağındaki sayının sayı değeri ise 3 dür.

 (Dikkat edin soruda basamak değeri demiyor)   

90000÷3 = 30000

 

     5. Ardışık 6 sayının beşincisi 20 imiş. O zaman diğer sayıları da buluruz

  __  __  __  __  20  __

 

   16  17  18  19  20  21     Bu sayıların toplamını  bu sayıları  en dıştan gruplayarak kısa yoldan bulalım.

16  17  18  19  20  21     Aynı renkte olan sayıları topladığımızda hep aynı sonucu görürüz

( 37 )  37 yi grup sayısıyla çarparsak toplamı buluruz.  37 x 3 =  111

 

     6. İki basamaklı en büyük çift sayı 98,

üç basamaklı rakamları birbirinden farklı en küçük  tek sayı 103

103 – 98 = 5

 

     7. Ahmet ile Mehmet’in yaşları toplamı 56ymış. Peki 1 sene önce kaçtı? İkisi de birer yaş daha genç olduğu için 2 azdır. 56-2= 54

Yaşları toplamı 54 iken Mehmet’in yaşı Ahmet’in yaşının 2 katıymış.

Ahmet’in yaşına A dersek Mehmet’in yaşına 2A deriz.

A+2A= 54 ise   3A= 54  ve A = 18 olur. Mehmet 2A idi. 

18 x 2 = 36.

36, Mehmet’in bir seneki önce yaşıydı. O zaman Mehmet şimdi 37 yaşındadır.

 

     8.  Serdar, her gün bir önceki günün iki katını okuyarak kitabı bitirmiş ve 3. gün okuduğu sayfa sayısını da biliyoruz. O zaman diğer günleri de bu ipucuyla bulabiliriz.

 

 1. gün    2. gün  3. gün  4. gün

     9           18       36        72

Bunları topladığımızda kitabın kaç sayfa olduğunu öğreniriz.

72+36+18+9 = 135

 

     9. 12 > A > 7 bu eşitsizlikte A yerine gelecek sayılar  8 , 9 , 10 , 11 dir.

Bu sayıların toplamı  8 + 9+ 10 +11 = 38 dir.

    

     10. İlk 3 notunun ortalaması 50 ise ilk 3 notunun toplamını da bulabiliriz. 

50 x 3 = 150

4. notundan sonra Sevcan’ın ortalamasının 55 olması isteniyor. 4 notun ortalaması 55 olması için 4 notunun toplamının kaç olması gerektiğini bulalım.

55 x 4 = 220

Biz ilk 3 notunun toplamının  kaç olduğu biliyoruz  ( 150 )

220 den 150 yi çıkarırsak 4. notun ne olması gerektiğini buluruz.

220 – 150 = 70

 

Sbs, Bursluluk Sınavı ve Derslere Takviye İçin Özel Ders Verilir ( İstanbul İçi )

 

Tel No : 0554 903 94 70

 


 

52863
0
0
Yorum Yaz